SRIV

Välkommen till Svensk Rasklubb för Italiensk Vinthund!

Resultat Ljungbyhed
- läs mer


Medlemsavgifter 2014

SRIV:s postgiro 17 22 1-3 

- Fullbetalande, bosatt i Sverige: 220:-
- Fullbetalande, bosatt utomlands: 250:-
- Familjemedlem: 50:-
- Valpgåvomedlem: 50:-

(Utlandsbetalning SWIFT CODE: NDEASESS IBAN: SE 79 9500 0099 6042 0017 2213)


Levretten
Manusstopp nästa nummer: 20 juni 2014
Redaktionen tar tacksamt emot material och foton från alla medlemmar. Allt för att göra tidningen så intressant och läsvärd som möjligt. Material skickas till redaktören: Levretten


Tack till våra sponsorer!

firewire


snugglebagSNUGGLEBAG


ANNA PERSSON


belaras
BELARAS HUNDHANTVERK


iggistyle